+359 889 973 636 info@dreamshouse.net

Декларация за информирано съгласие. 

Със заставането си пред обектива давате съгласието си да бъдете снимани и се съгласявате със следното:

  1. Фотосесиите се осъществяват от фотограф Лилия Киркова само след предварително записан час!
  2. След фотосесията, се прави подбор на кадрите, които сте избрали за обработка, включени в пакета, който сте заплатили.Студио Dreams House НЕ предоставя необработени кадри в никакъв формат!
  3. ЗАПЛАЩАНЕ: Фотосесиите се заплащат предварително по банков път или в деня на заснемането. При избор на повече брой кадри, заплащането става през online магазина в сайта http://www.dreamshouse.net.
  4. СРОКОВЕ за издаване на готов дигитален снимков материал до 10 РАБОТНИ дни.
  5. Снимките се издават  по електронен път, в зависимост от пакета, който сте избрали. Не се получават разпечатки на хартия, освен ако това не е упоменато в офертата. Снимките се издават в jpg формат, без водни знаци/ за използване в социални мрежи – по-ниска резолюция, с воден знак на фотографа/. Снимките се предоставят  без авторско право, освен ако не го закупите отделно, следователно нямате право да ползвате снимките за комерсиални цели.
  6. Dreams House си запазва правото да публикува с цел реклама и популяризиране на своята работа, фотографии от ваша фотосесия. При нежелание от страна на клиена моля да се информира фотографа в деня на сесията!
  7. Допълнително може да поръчате  от обрабитените кадри на хартия, фотоалбуми, подаръци и всичко друго, което се предлага като асортимент от Studio Dreams House.

 Условия на плащане онлайн с банкова карта.

Приемаме следните видове банкови карти: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron. Моля проверете дали вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет.
При плащане с карта попълнете данните на вашата карта (име на картодържателя, номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност,). За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола. 

 Успешна е тази транзакция с карта, за която се получи: 

• Успешна автентикация на клиента, ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode  
• Успешна авторизация на транзакцията 

Политика за осигуряване на защита на транзакционните данни (технологични възможности за защита и политика на пренос на картовите данни) 

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации: 
– Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка 
– Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2) 
– В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, Paypal в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

 

Начин на плащане:

  1. Чрез виртуалния ПОС терминал на нашия онлайн резервационен портал

При избор на този метод за плащане Вие сами управлявате процеса на плащане по нея в онлайн резервационния портал на интернет страницата на Студио Дриймс Хаус ЕООД.

Следпристъпите към плащанесе отваря платежната страница на FiBank. Платежният екран се намира в 3-D Secure среда на FiBank осигурява пълна защита на данните, които клиентът въвежда. На този екран клиентът въвежда данните от своята карта – вид на картата, номер, срок на валидноста и CVV2/ С VС 2 код. При карти, изискващи допълнителна 3D автентикация, при които сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация.

 

  1. Чрез банков трансфер

Ако изберете този начин на плащане, ще Ви бъде изпратена проформа фактура с данни за банковата сметка на Студио Дриймс Хаус ЕООД. След осъществяване на банковия трансфер е необходимо да изпратите копие от платежно нареждане или вносна бележка на тел: +35988 99 7 3636 или e-mail: info@dreamshouse.net.

Политика на поверителност

Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от Студио Дриймс Хаус ЕООД. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

“Студио Дриймс Хаус“ ЕООД уважава индивидуалността и правото на личен живот на всеки свой потребител и зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Поради това “Студио Дриймс Хаус“ ЕООД се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му предоставени от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. С настоящото“Студио Дриймс Хаус“ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, представя по-долу принципите, които формират неговата политика на поверителност.

Настоящата политика на поверителност е валидна само за електронен магазин www.dreamshouse.net и не следва да се прилага за никоя друга страница или услуга, още повече на други администратори на лични данни.

Лична информация

“Студио Дриймс Хаус“ ЕООД събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: създаване на личен профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационния бюлетин или организирани от дружеството събития или игри, участие в онлайн проучвания, дискусионни групи или форуми, за маркетингови дейности.

“Студио Дриймс Хаус“ ЕООД събира следната лична информация от използващите електронния магазин потребители: име, пощенски адрес, електронна поща, телефонен номер, имейл адрес. Възможно е да бъде изискана и допълнителна информация, като например информация за банкова сметка, но само при изрично позволение от страна на потребителя или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която потребителят е заявил. Потребителят остава единствен притежател на личната информация.Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от „Студио Дриймс Хаус“ ЕООД, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

Употреба на Вашите лични данни

“Студио Дриймс Хаус“ ЕООД използва личните данни на потребителите, за да им предостави възможност да регистрират личен профил на Dreams House, да се обработват подадените заявки и запитвания, да се потвърждават поръчките, да се предоставят опции за разплащане, да се предостави клиентско обслужване, за промоционални и маркетингови дейности и като цяло, за да може “Студио Дриймс Хаус“ ЕООД да изпълни поетите по договора задължения и ангажименти и да предоставят стоката и услугата, която потребителят очаква.

Личните данни на потребителя не биват използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. 

“Студио Дриймс Хаус“ ЕООД използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на електронния магазин, които не използват услугите, предоставяни от dreamshouse.net. Бисквитките представляват поредица от данни, които системата на “Студио Дриймс Хаус“ ЕООД изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да идентифицира неговия компютър, когато потребителят се върне отново на електронния магазин.

Бисквитките предоставят информация за употребата на електронния магазин и потребителски данни, които биха могли да се използват, за да се персонализира потребителският опит, както и да се проследят модели на потребителски трафик. Например: когато потребител се връща на dreamshouse.net, бисквитките го идентифицират и подканват Dreams House да попълни неговото потребителско име (без паролата), за да улесни достъпа до профила на този потребител. Бисквитките също така позволяват на Dreams House да напомня за предходни дейности на потребителя и да му предлага подобни артикули и събития. Също така “Студио Дриймс Хаус“ ЕООД използва информация, събирана чрез бисквитки, за да разработва статистически анализи за използването на електронния магазин, като например времето, което потребителите прекарват в електронния магазин и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Съгласявайки се да използва www. dreamshouse.net, потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на “бисквитки”. Ако предпочита да не получава “бисквитки”, докато разглежда www. dreamshouse.net или чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им. Също така, потребителят може да откаже всички бисквитки като ги изключи чрез настройките на своя интернет браузър.

Защита на лични данни

“Студио Дриймс Хаус“ ЕООД гарантира сигурността на данните, които му изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, Dreams House използва SSL-кодиране, за да подобри сигурността на предаване на сензитивни данни.

Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, може да се изпращат на имейл адресите за контакт, публикувани на  www. dreamshouse.net.

“Студио Дриймс Хаус“ ЕООД не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Достъп и корекция на лични данни

Всеки потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил, регистриран сайта www.dreamshouse. “Студио Дриймс Хаус“ ЕООД ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.

Изменение на тази Политика на поверителност

“Студио Дриймс Хаус“ ЕООД може да променя тази Политика на поверителност по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.

error: Content is protected !!